เลือกภาษา ::
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ)ในพระราชูปถัมภ์ จ.ลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 23 ต.ค. 2565, 14:56

               วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ)ในพระราชูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 โดยมีหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และในพื้นที่ ใกล้เคียงร่วมพิธี

                โดย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ ประธานในพิธี จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางบนผ้าไตร มอบให้เจ้าพนักงานภูษามาลา โดยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กล่าวรายงานจำนวนพระสงฆ์ ผู้แทนพระองค์หยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างแขน ประนมมือ หันหน้าเข้าสู่พระประธาน กล่าวว่า นะโม ตัสสะ ๆ 3 จบ แล้วกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกน์กฐินกรรม จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปประเคนเครื่องบริวารพระกฐิน กรวดนํ้า พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

                สำหรับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ)ในพระราชูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ที่ 2 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ จำนวน 27 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อการสร้างวัด โดย หลวงปู่จันทร์ กุสโล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานอำนวยการจัดสร้าง มีหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เป็นประธานคณะทำงานจัดสร้าง เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2545 วันวิสาขบูชา ปี 2545 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) และยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 1 ธรรมยุตตามมติมหาเถรสมาคมที่ 45/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 และในวันที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ทรงรับวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ไว้ใน พระราชูปถัมภ์ฯ ตามหนังสือกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ที พว 0005.1/6568 ลว. 25 กันยายน 2562.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 7 0

วันนี้

จำนวน

76

สัปดาห์นี้

จำนวน

1209

เดือนนี้

จำนวน

4268

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]